ติดต่อเรา

หากคุณต้องการสั่งหนังสือ (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) หรือสนใจเข้าชั้นเรียนพระคัมภีร์ คุณสามารถติดต่อพันธกิจได้ที่ :

sawokproductions@yahoo.com

หรือส่งจดหมายมาที่ :

ตู้ ปณ. 319 ปณจ. เชียงใหม่ 50000